Over Lidy

Lidy Laurense-van der MeulenLidy van der Meulen werd in 1923 geboren in Deventer. Als kind vertrok ze met haar ouders naar de randstad, waar zij na de middelbare school een opleiding volgde aan Huis te Lande, de tuinbouw­school voor meisjes in Rijswijk. Tot haar huwelijk heeft ze gewerkt op het Ministerie van Landbouw; later stond ze als biologielerares voor de klas.

In 1950 trouwde ze met de doopsgezinde predikant Leo Lau­rense en het was in die jaren nog vanzelfsprekend dat zij haar bijdrage leverde aan het gemeenteleven. Ze leidde de West-Hill (zondagschool) en natuurlijk de zuster­kring. Van 1975 tot 1981 was ze voorzitster van de Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen (LFDZ). Ook was zij twintig jaar echtgenote van de se­cretaris van de Hiemwar (het bestuur) van Fredes­hiem

Lidy Laurense mei 2008Lidy en Leo kregen twee dochters: Alida (1953) en Marijke (1957).

Haar man heeft de doopsgezinde broederschap op vele plaatsen gediend; Lidy heeft hem altijd trouw ge­volgd. Zij overleed, tien jaar na Leo, in 2008 in Zutphen.