Maandag 23 april 1945, Sint Jorisdag

1. Vreugd en kracht waait de wind ons toe
Vandaag op Sint Jorisdag.
Denk aan hem die zo moedig streed
En d’overwinning zag.
Welhaast onmoog’lijk was de taak,
De taak die hij trouw volbracht.
Maar als strijder voor ’t licht
Deed Sint Joris zijn plicht
En God geeft aan strijders kracht.

2. Plicht en taak wachten elk van ons
Ook wij gaan op ten strijd
Kom, omgord je met nieuwe moed
Wees tot je werk bereid!
Welhaast onmoog’lijk schijnt de taak,
De taak die ons ook wacht
En ook ons roept de plicht
Om te strijden voor ’t licht
Maar God geeft ons daartoe de kracht.

M.O. Kingham Lees verder