Zondag 22 april 1945

Vandaag was ik op de morgenwijding, zoals meestal eens in de maand. Onze eigen wijding op de oude vertrouwde manier.

De lichtdragerskaars werd ontstoken. De kaarsvlam die zo fijn flakkert en waarin je met een vertrouwd gevoel kan kijken. De vlam, het symbool van waarheid, reinheid en liefde, het hoogste wat de mens kent.

Jezus heeft tot de mensen gezegd: Men plaatst geen kaars onder een korenmaat, doch zet haar bovenop een kandelaar, zodat zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat alzo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Lees verder