48. Eén broodje gezond en duizend vrouwen

Zutphen 1979-1990

Jacob Hogers, De afgoderij van koning Salomo (1655)Mijn man ging in 1990 met emeritaat, maar hij ontplooide nog vele doopsgezinde activiteiten. Hij vervulde nog verscheidene preek­beurten in gemeenten elders in het land. De laatste jaren ging ik vaak mee wanneer hij een dienst buitenuit had. Lees verder