Dinsdag 31 oktober 1944

Vandaag las ik heel toevallig in een niet-p.v.*-boek onze schakelspreuk. Ogenblikkelijk las ik natuurlijk het stukje dat erbij hoorde. Er stond:

Alle mensen op de aarde vormen samen één grote schakel van liefde, want dit wil God zo. Hij wil niet dat de mensen oorlog voeren tegen elkaar, doch van elkaar houden en elkaar zoveel mogelijk helpen, zodat ieders liefdesschakel zo glanzend mogelijk wordt.

Het is een mooie gedachte om zo bij elkaar te horen als schakels uit één keten. Het is alleen zo jammer dat de mensen zo weinig met deze gedachte vertrouwd zijn. Wij zijn dat gelukkig wel. Lees verder