16. Het Fredeshiemberoep

Meppel 1953-1958

Fredeshiem luchtfotoIn 1953 werd Leo secretaris van de Hiemwar van Fredes­hiem*. Hij heeft deze taak eenentwintig jaar vervuld. Het wel en wee van Fredeshiem hoorde daar­door tot ons vaste werk. Elk jaar hadden we enige we­ken de leiding en dan de Hiemwar­vergaderingen, die de echtgenotes zoveel mogelijk bijwoon­den. Lees verder

10. Beroepsbeurt

Staveren 1949-1953

preekstoel doopsgezinde kerk

Toen wij ongeveer tweeëneenhalf jaar in Staveren woonden, kwamen er brieven van vacante gemeenten met het verzoek of Leo zich al voor hen beschikbaar wilde stellen. Aanvankelijk gingen wij er niet op in, maar toen onze baby zich aan­kon­digde, vonden wij dat wij toch eens aan een grotere ge­meente moesten gaan denken.

De beroepssituatie was meestal als volgt geregeld: een va­cante gemeente zocht een drietal predikant­kandidaten, die drie weken achtereenvolgend een beroeps­beurt vervulden. Lees verder