Zondag 22 april 1945

Vandaag was ik op de morgenwijding, zoals meestal eens in de maand. Onze eigen wijding op de oude vertrouwde manier.

De lichtdragerskaars werd ontstoken. De kaarsvlam die zo fijn flakkert en waarin je met een vertrouwd gevoel kan kijken. De vlam, het symbool van waarheid, reinheid en liefde, het hoogste wat de mens kent.

Jezus heeft tot de mensen gezegd: Men plaatst geen kaars onder een korenmaat, doch zet haar bovenop een kandelaar, zodat zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat alzo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Lees verder

Dinsdag 31 oktober 1944

Vandaag las ik heel toevallig in een niet-p.v.*-boek onze schakelspreuk. Ogenblikkelijk las ik natuurlijk het stukje dat erbij hoorde. Er stond:

Alle mensen op de aarde vormen samen één grote schakel van liefde, want dit wil God zo. Hij wil niet dat de mensen oorlog voeren tegen elkaar, doch van elkaar houden en elkaar zoveel mogelijk helpen, zodat ieders liefdesschakel zo glanzend mogelijk wordt.

Het is een mooie gedachte om zo bij elkaar te horen als schakels uit één keten. Het is alleen zo jammer dat de mensen zo weinig met deze gedachte vertrouwd zijn. Wij zijn dat gelukkig wel. Lees verder